Bolighuset ved Blodkilen på Borøy ble solgt til en ny eier for en liten stund siden, og det skal gjennomføres en betydelig oppgradering av både brygge og hageanlegg. Det skal også etableres en ny veitrasé for ATV fra hovedhuset og ned til den ene brygga.
– Det er kanskje ikke så lett å forstille seg at det også skal bygges inn egen tennisbane her, forteller Vidar Knutsen og peker ut hvilken høyde banen skal etableres inn i terrenget.

Den neste generasjon av knutsenbrødrene var godt representert under det pågående arbeidet ved blodkilen. Både Espen og André Knutsen holdt på å fylle kult og grus rundt trekkerørene som var plassert under det nye bryggeanlegget.

– Det er veldig bratt og smalt. Vi må ta i bruk minidumperen for å frakte kulten helt frem, men samtidig er det viktig å ha kontroll på tyngdepunktet slik at dumperen ikke kanter bakover, forteller Espen Knutsen mens han vipper tippen fremover for å justere.

Vidar Knutsen gir Espen ett bekreftende nikk og følger samtidig strengt med slik at alt foregår forsvarlig.

Hele prosjektet gjennomføres i samarbeid med Tvedestrand Bygg As og arbeidet kommer til å pågå gjennom hele sommeren.