Når den syrlige dynamittgassen og bergstøvet legger seg rundt sprengsteinen etter et sprengningsoppdrag er det som oftest sprengningsleder Vidar Knutsen, hos Brødrene Knutsen Maskin As, som står med det bredeste smilet av alle. Sprengningsarbeid er hans spesialitet.

Kompetanse

Vidar Knutsen har helt siden 1983 drevet med sprengningsarbeid. Fra 2003 har han operert som selvstendig som sprengningsleder. Til dette kreves det en solid utdannelse på hele 6 år. Arbeidet krever nøyaktige utregninger og det er ingenting som kan overlates til tilfeldighetene.

– For oss er det selvsagt veldig viktig å ha denne kompetansen innad i bedriften, forteller Vidars bror Kristian Knutsen. Videre fremhever han at de ofte må leie Vidar ut til andre entreprenører som ikke har tilsvarende kompetanse i bedriften.

I dag er det mangel på sprengningsledere i Norge. Det er en tøff utdannelse og fra utdanning.no kan vi lese at det ikke anbefales engstelige personer til dette yrket. Hvert femte år må Vidar Knutsen fremlegge politiattest for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) slik at han fortsatt kan ha løyve til frakt og oppbevaring av sprengstoff.

Sletteneplatået

Brødrene Knutsen Maskin er i gang med å tilrettelegge et nytt tomteområde ved Valbergheia i Tvedestrand kommune. 16 nye boligtomter er tegnet inn på reguleringsplanen som har fått navnet Sletteneplatået.

-Dette blir et flott og sentrumsnært bolig område i Tvedestrand, men det kreves litt sprengningsarbeid før alt er klart, forklarer Vidar Knutsen.

5000 kubikk

Litt over 5000 kubikk med fjell skal sprenges til stein ved hjelp av 3 tonn sprengstoff. I sommer har Vidar arbeidet mye med boreriggen for å gjøre klart til sprengning. Han har boret hull på mellom 3 og 11 meter dybde.

– Det er veldig viktig både med hensyn til dybde og avstand i relasjon til bergtypen når vi planlegger en sprengning. Ingenting skal overlates til tilfeldighetene og sikkerheten kommer alltid først, forklarer han.
-Når vi først har startet å fylle borehullene med sprengstoff må vi bli ferdig i løpet av dagen. Om ikke må hele området sperres av og vi må sette ut vakter gjennom natten, fortsetter han.

Hektisk dag.

Alle som arbeider for Brødrene Knutsen Maskin As blir satt i arbeidet under streng ledelse av sprengningsleder Vidar Knutsen på «sprengdagen». Borehullene skal fylles med riktig mengde sprengstoff og «proppes» 2 meter med pukk på toppen.

– Vi benytter aller helst sprengstoff i løsvekt, anolitt ekstra, som fyller borehullet godt. Dessverre har det regnet litt i dag og ved kontroll har noen av hullene fått fylt noe regnvann i seg. Da benytter vi dynamittkuber selv om anolitten kan ta litt fuktighet, forklarer Vidar Knutsen.

Alt sprengstoffet kobles sammen med sprengledning. Ut til hvert borehull tilkobles det en forsinkelsesmekanisme som gjør at Vidar Knutsen har full kontroll på hvilket tidspunkt hvert enkelt borehull sprenges.

– Dette er særlig viktig for å kunne bestemme hvordan energien sprer seg ut av feltet, forteller han.

Rystelsesmålere er plassert strategisk rundt området for å avdekke evt. unormale rystelser.

Alt klart.

Kl 18 på kvelden er alt klart til å sprenge. Området er sjekket og flere vakter står plassert rundt område for å være sikker på at ingen kan komme inn i faresonen.

Varslingssirenen settes i gang noen minutter før.

Vidar Knutsen tar en ekstra kikk før han trykker på knappen. Ett digert drønn høres og en stor støvsky reiser seg.

Video fra sprengningen

Aleksander Ellefsen, hos Brødrene Knutsen Maskin As, ser raskt at han må kjøre bortimot 750 dumperlass for å frakte all steinen etter dagens sprengning.

Vidar står som forventet med et stort og tilfreds smil rundt munnen og kan konstatere nok et vellykket sprengningsoppdrag.