Grønt gull

Skogene i Norge har omtrent doblet sin kubikkmasse i løpet av de siste 100 år. Uten gode drift og tømmerbilveier vil det «grønne gullet» tape sin verdi. Brødrene Knutsen Maskin AS har lang erfaring med bygging av drifts og tømmerbilveier klasse 3 til skogbruket. – Det finnes en del regler og hensyn som må ivaretas

Ferdigplen på 1-2-3

En plen som mister sitt friske preg og gulner når varmen og sommeren kommer, er et oppdrag for Brødrene Knutsen Maskin AS. - Med kvalitetsjord fra vårt eget solleverk avretter vi eldre hager før vi legger ferdigplen på toppen, forteller Andre Knutsen. Ferdigplen kommer rullet og innpakket i plast. De duggfriske plenrullene kan straks legges

Asfaltering

Før asfalten kan legges må grunnen klargjøres. Normalt benyttes 0-16mm grus som pakkes og avrettes slik at man kan gjøre besparelser på mengde asfalt. Det er viktig at avrettingen gjøres med hensyn til vannavrenning og fall. I særlig bratte områder, hvor lastebil er uegnet, benytter vi hjullaster for å frakte asfalten til utleggeren. Utleggeren fordeler asfalten