Hesnes – Hyttetomt ved havet

Hesnes på Borøya ligger langt ute mot det åpne havet og byr på en helt unik utsikt. Her er Brødrene Knutsenmaskin AS godt i gang med å klargjøre en tomt hvor det det skal oppføres en ny hytte etter at den gamle måtte rives. - Det stilles strenge krav til oss for å unngå unødvendige

Sprengningsarbeid

Når den syrlige dynamittgassen og bergstøvet legger seg rundt sprengsteinen etter et sprengningsoppdrag er det som oftest sprengningsleder Vidar Knutsen, hos Brødrene Knutsen Maskin As, som står med det bredeste smilet av alle. Sprengningsarbeid er hans spesialitet. Kompetanse Vidar Knutsen har helt siden 1983 drevet med sprengningsarbeid. Fra 2003 har han operert som selvstendig som

Ny hustomt i Einarsvika

Bratt fjellterreng og utfordrende prosjekter liker vi i Brødrene Knutsen Maskin AS. Vi er nå i i full gang med en ny hustomt ved Einarsvika på Gjeving. For å kunne utnytte tomtens alle muligheter kreves det mye fjellarbeid og sprengning. Bildene viser siste sjekk før gjør en ny sprengning.