Bratt fjellterreng og utfordrende prosjekter liker vi i Brødrene Knutsen Maskin AS.

Vi er nå i i full gang med en ny hustomt ved Einarsvika på Gjeving. For å kunne utnytte tomtens alle muligheter kreves det mye fjellarbeid og sprengning.

Bildene viser siste sjekk før gjør en ny sprengning.