Oppgradering av boligtomt ved Blodkilen

Bolighuset ved Blodkilen på Borøy ble solgt til en ny eier for en liten stund siden, og det skal gjennomføres en betydelig oppgradering av både brygge og hageanlegg. Det skal også etableres en ny veitrasé for ATV fra hovedhuset og ned til den ene brygga. - Det er kanskje ikke så lett å forstille seg