Oppgradering av boligtomt ved Blodkilen

Bolighuset ved Blodkilen på Borøy ble solgt til en ny eier for en liten stund siden, og det skal gjennomføres en betydelig oppgradering av både brygge og hageanlegg. Det skal også etableres en ny veitrasé

Hesnes – Hyttetomt ved havet

Hesnes på Borøya ligger langt ute mot det åpne havet og byr på en helt unik utsikt. Her er Brødrene Knutsenmaskin AS godt i gang med å klargjøre en tomt hvor det det skal oppføres

Hagefjorden hyttefelt

Vidar Knutsen var godt i gang med dagens arbeid da solen la sine varme stråler på de 10 nye hyttetomtene ved Hagefjorden. «En fantastisk Januar morgen!» utbryter han. Hagefjorden ligger idyllisk til ved den ytre

Sletteneplatået

Sletteneplatået er et nytt sentrumsnært boligfelt på Valbergheia ved Tvedestrand sentrum. Feltet består av totalt 16 tomter. På tre av tomtene er det allerede oppført nye boliger. På to andre tomter planlegges det med oppføring

Sprengningsarbeid

Når den syrlige dynamittgassen og bergstøvet legger seg rundt sprengsteinen etter et sprengningsoppdrag er det som oftest sprengningsleder Vidar Knutsen, hos Brødrene Knutsen Maskin As, som står med det bredeste smilet av alle. Sprengningsarbeid er

Ny hustomt i Einarsvika

Bratt fjellterreng og utfordrende prosjekter liker vi i Brødrene Knutsen Maskin AS. Vi er nå i i full gang med en ny hustomt ved Einarsvika på Gjeving. For å kunne utnytte tomtens alle muligheter kreves

Ny hustomt i Sagesund

Brødrene Knutsen Maskin As holder tempoet oppe selv om gradeskiven tviholder på sommeren. I Sagesund er Vidar Knutsen i full gang med å renske en hustomt før sprengning. Jordmasse og røtter fjernes for å gjøre

Grønt gull

Skogene i Norge har omtrent doblet sin kubikkmasse i løpet av de siste 100 år. Uten gode drift og tømmerbilveier vil det «grønne gullet» tape sin verdi. Brødrene Knutsen Maskin AS har lang erfaring med

Ferdigplen på 1-2-3

En plen som mister sitt friske preg og gulner når varmen og sommeren kommer, er et oppdrag for Brødrene Knutsen Maskin AS. - Med kvalitetsjord fra vårt eget solleverk avretter vi eldre hager før vi

Asfaltering

Før asfalten kan legges må grunnen klargjøres. Normalt benyttes 0-16mm grus som pakkes og avrettes slik at man kan gjøre besparelser på mengde asfalt. Det er viktig at avrettingen gjøres med hensyn til vannavrenning og fall.