Sletteneplatået er et nytt sentrumsnært boligfelt på Valbergheia ved Tvedestrand sentrum.

Feltet består av totalt 16 tomter. På tre av tomtene er det allerede oppført nye boliger. På to andre tomter planlegges det med oppføring av to nye firemannsboliger.

Vidar og Andre i Brødrene Knutsen Maskin As arbeider for tiden med å klargjøre alle tomtene. Det ble nettopp solgt to nye tomter i tillegg som nevnt over. Disse skal klargjøres nå og samtidig legges det frem vann, kloakk, strøm og fiber til samtlige tomter.

Sletteneplatået eies og utvikles av Brødrene Knutsen Maskin AS. Tomtene selges gjennom Activa Eiendom AS.(www.activaeiendom.no)