Oppgradering av boligtomt ved Blodkilen

Bolighuset ved Blodkilen på Borøy ble solgt til en ny eier for en liten stund siden, og det skal gjennomføres en betydelig oppgradering av både brygge og hageanlegg. Det skal også etableres en ny veitrasé for ATV fra hovedhuset og ned til den ene brygga. - Det er kanskje ikke så lett å forstille seg

Hesnes – Hyttetomt ved havet

Hesnes på Borøya ligger langt ute mot det åpne havet og byr på en helt unik utsikt. Her er Brødrene Knutsenmaskin AS godt i gang med å klargjøre en tomt hvor det det skal oppføres en ny hytte etter at den gamle måtte rives. - Det stilles strenge krav til oss for å unngå unødvendige