Hesnes på Borøya ligger langt ute mot det åpne havet og byr på en helt unik utsikt. Her er Brødrene Knutsenmaskin AS godt i gang med å klargjøre en tomt hvor det det skal oppføres en ny hytte etter at den gamle måtte rives.

– Det stilles strenge krav til oss for å unngå unødvendige og synlige naturinngrep utover det som er godkjent, forklarer Vidar Knutsen samtidig som han peker på de tette boreløpene i fjellet. Disse er boret tett for å unngå sprekkdannelser i fjellet under sprengning.

– Hytta skal plasseres inn i terrenget og det er ingen rom for feil, fortsetter han.

Brødrene Knutsenmaskin AS tar derfor i bruk noe av det mindre materiellet til dette oppdraget som en liten 5 tonns dumper og en liten gravemaskin utstyrt med egen borerigg. De har også anlagt en egen transportveg fra vannet og opp til tomta som skråner fjellet og som fjernes når arbeidet er utført.