Skogene i Norge har omtrent doblet sin kubikkmasse i løpet av de siste 100 år. Uten gode drift og tømmerbilveier vil det «grønne gullet» tape sin verdi.

Brødrene Knutsen Maskin AS har lang erfaring med bygging av drifts og tømmerbilveier klasse 3 til skogbruket.

– Det finnes en del regler og hensyn som må ivaretas når vi anlegger en ny klasse 3 tømmerbilvei med både snu -og velteplass, forklarer Kristian Knutsen, som samtidig påpeker at dette har de selvsagt full kontroll over.

Ved Tveite i Tvedestrand har Brødrene Knutsen Maskin AS gjort alt klart for skogeieren til å kunne hente sitt «grønne gull» fra skogen.

– Ved hjelp av veinettet som bygges nå får skogeieren forynget skogen sin og samtidig hentet ut verdiene, forteller Kristian.

– Skogfondet og tilskudd utgjorde her det meste av utgiftene til byggingen og dermed resulterte dette i en god og lønnsom investering for skogeieren, fortsetter han.

Dersom du har behov eller ønsker en vurdering for å kunne hente mer tømmer fra din skog, er vi alltid klare til å påta tilsvarende oppdrag.

Kontakt oss i Brødrene Knutsen Maskin AS for mer informasjon.