Oppgradering av boligtomt ved Blodkilen

Bolighuset ved Blodkilen på Borøy ble solgt til en ny eier for en liten stund siden, og det skal gjennomføres en betydelig oppgradering av både brygge og hageanlegg. Det skal også etableres en ny veitrasé for ATV fra hovedhuset og ned til den ene brygga. - Det er kanskje ikke så lett å forstille seg

Sletteneplatået

Sletteneplatået er et nytt sentrumsnært boligfelt på Valbergheia ved Tvedestrand sentrum. Feltet består av totalt 16 tomter. På tre av tomtene er det allerede oppført nye boliger. På to andre tomter planlegges det med oppføring av to nye firemannsboliger. Vidar og Andre i Brødrene Knutsen Maskin As arbeider for tiden med å klargjøre alle tomtene.

Ny hustomt i Einarsvika

Bratt fjellterreng og utfordrende prosjekter liker vi i Brødrene Knutsen Maskin AS. Vi er nå i i full gang med en ny hustomt ved Einarsvika på Gjeving. For å kunne utnytte tomtens alle muligheter kreves det mye fjellarbeid og sprengning. Bildene viser siste sjekk før gjør en ny sprengning.

Ny hustomt i Sagesund

Brødrene Knutsen Maskin As holder tempoet oppe selv om gradeskiven tviholder på sommeren. I Sagesund er Vidar Knutsen i full gang med å renske en hustomt før sprengning. Jordmasse og røtter fjernes for å gjøre klart til arbeidet med boreriggen. - Vi har mange kunder som ønsker å få gjort grunnarbeid slik at det har

Ferdigplen på 1-2-3

En plen som mister sitt friske preg og gulner når varmen og sommeren kommer, er et oppdrag for Brødrene Knutsen Maskin AS. - Med kvalitetsjord fra vårt eget solleverk avretter vi eldre hager før vi legger ferdigplen på toppen, forteller Andre Knutsen. Ferdigplen kommer rullet og innpakket i plast. De duggfriske plenrullene kan straks legges