Før asfalten kan legges må grunnen klargjøres. Normalt benyttes 0-16mm grus som pakkes og avrettes slik at man kan gjøre besparelser på mengde asfalt. Det er viktig at avrettingen gjøres med hensyn til vannavrenning og fall.

I særlig bratte områder, hvor lastebil er uegnet, benytter vi hjullaster for å frakte asfalten til utleggeren. Utleggeren fordeler asfalten utover den ferdige pakkede grusen. Alt gjøres med høy grad av nøyaktighet og presisjon.

For å arbeidet lett med asfalten er det viktig at hele laget arbeider effektivt og raskt for å holde asfalten varm.

Det tar noe tid før asfalten kjøler og herder. Vi anbefaler derfor at du ikke kjører på asfalten de første 12 timene.

Dersom du ønsker asfalt tar du kontakt med oss i Brødrene Knutsen Maskin AS.