Asfaltering

Før asfalten kan legges må grunnen klargjøres. Normalt benyttes 0-16mm grus som pakkes og avrettes slik at man kan gjøre besparelser på mengde asfalt. Det er viktig at avrettingen gjøres med hensyn til vannavrenning og fall. I særlig bratte områder, hvor lastebil er uegnet, benytter vi hjullaster for å frakte asfalten til utleggeren. Utleggeren fordeler asfalten